Đội ngũ giảng dạy chuyên môn cao

Gần 100 giáo viên bản xứ và Việt Nam, 100% có bằng giảng dạy Anh ngữ theo tiêu chuẩn quốc tế.